Hoppa till innehållet

VÅRT ENGAGEMANG

Medveten om de problem som modevärlden står inför idag, prioriterar Yves Salomon spårbarhet såväl som miljövänlighet i tillverkningsprocessen.

RESURSPAKTEN

När det gäller dess pälsplagg gjorde Yves Salomon nya åtaganden i januari 2020 för att:1. MINSKA produktionen av djurpäls drastiskt


2. ÅTERANVÄNDNING av befintliga pälsar


3. ÅTERVINNING eller upcycle


4. UPPNÅ fullständig insyn i produktionen av djurpälsar


5. BOJKOTT av pälsfarmer som inte följer djurskyddsbestämmelserna


6. BIDRAG till att skydda hotade arter


7. STYRKA vårt arbete med lokala samhällen för vilka pälsarbete är en viktig inkomstkälla


8. FÖRSÄKRA att all päls som produceras under resurspakten följer de strängaste sociala och miljömässiga reglerna