Hoppa till innehållet

Identifiering av webbplatsens utgivare
Företag YVES SALOMON sas

Postadress och huvudkontor: 3, cité Paradis – 75010 PARIS
Telefonnr: (+33) (0)1 47 70 50 00
E-postadress: contact@yves-salomon.com
Registrerad i Företagsregistret under SIREN nr: 552 032 328
SIRET nr: 552 032 328 00031
APE-kod: 5210B
Aktiekapital: 13 286 724 kr OS
Individuellt momsnummer: FR 88552 032 328
Förlagschef, juridisk administratör: Yves Salomon

Krediter
Skapande 
Företag: e-lixir
Webbadress: www.e-lixir.fr
Postadress: 65 Boulevard de Sébastopol 75001 Paris


Värdskap 
Företagsnamn
Shopify Inc., kanadensisk företagare registrerad på TSX och NYSE
Registreringsnummer: 426160-7
Coordonnées: 150 rue Elgin, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Kanada
assistance@shopify.com

Genom att välja att gå in på denna webbplats accepterar användaren uttryckligen och oåterkalleligt villkoren som beskrivs nedan och åtar sig att följa följande användarvillkor.

Upphovsrätt

Hela innehållet på denna webbplats är föremål för fransk upphovsrätt och lag om immateriella rättigheter.

Alla fotografier, texter, slogans, mönster, bilder, animerade sekvenser med eller utan ljud samt alla verk som ingår i webbplatsen tillhör företaget YVES SALOMON SAS (hädanefter "YSS") eller till en tredje part som har auktoriserat YSF att använda dem. Alla logotyper, ikoner eller grafikchip som representeras på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt och artiklarna L.511.1 och framåt i den franska lagen om immateriella rättigheter som avser skydd av registrerade mönster.

Alla rättigheter för reproduktion är reserverade och strikt begränsade, inklusive för nedladdningsbara dokument och ikonografiska och/eller fotografiska representationer.

Varumärken som förekommer på webbplatsen har registrerats av de företag som de tillhör.

Ingen webbplatskomponent får kopieras, reproduceras, modifieras, återpubliceras, laddas upp, förvrängas, överföras eller distribueras på något sätt eller i någon form, varken helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från YSS, med undantag för strikt personlig, privat och icke-kommersiell användning, utan att ändra de element som för närvarande finns på webbplatsen. Detta utesluter all användning för reklam- och/eller kommersiella och/eller informationsändamål, och/eller förutsatt att den följer bestämmelserna i artikel L.122-5 i den franska lagen om immateriella rättigheter.

Följande ansvarsfriskrivning måste finnas på alla auktoriserade kopior av hela eller delar av webbplatsens innehåll: "©Copyrite Yves Salomon Fourreur". Fotografier som visas på webbplatsen är inte avtalsenliga.

All användning av hela eller delar av dessa rättigheter av en tredje person utan föregående uttryckligt tillstånd ska anses utgöra ett intrång i YSS:s rättigheter, vilket är straffbart som förfalskning enligt bestämmelserna i artiklarna L.355-2 och framåt i den franska koden för immateriella rättigheter, och vilket sannolikt kommer att leda till rättsliga förfaranden.

Webbplatsinnehåll

Informationen som visas på salomon tillhandahålls i allmänna informationssyfte.

Informationen och illustrationerna är inte avtalsenliga och YSS tar inget ansvar gentemot användaren för eventuella konsekvenser av den användning de kan göra av dessa för sig själva eller på uppdrag av eller för tredje part. Dessa får inte användas för att motsäga någon befintlig eller framtida avtalsbestämmelse mellan YSS och användaren.

YSS tar inget ansvar i fall av försenade uppdateringar, fel eller utelämnanden gällande innehållet på dessa sidor, eller i fall av permanenta eller tillfälliga avbrott eller otillgänglighet av tjänsten. Även om YSS kommer att göra allt det kan för att säkerställa att informationen på salomon är korrekt och sann, kan YSS inte på något sätt hållas ansvarig för eventuell skada som kan orsakas av användningen av denna webbplats.

YSS förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet häri, särskilt genom uppdateringar av webbplatsen.

Tillgång till webbplatsen

Alla användare av webbplatsen salomon .com bekräftar att de har nödvändig kompetens och medel för att få tillgång till och använda denna webbplats.

YSS ska inte hållas ansvarigt för element och händelser utanför dess kontroll kopplade till användningen av webbplatsen eller för effekterna av denna, eller för problem med inkompatibilitet med utrustning och/eller programvara och de skador som kan uppstå därav för användarens tekniska miljö, särskilt för deras datorer, programvara, nätverksutrustning och andra enheter som används för att komma åt eller använda tjänsten och/eller informationen.

Det erinras om att bedräglig åtkomst till eller att stanna kvar i ett datorsystem, hindra eller skada funktionen av ett system eller bedrägligt modifiera data i ett system alla betraktas som brott som är föremål för straffrättsliga påföljder.

Hyperlänkar

Webbplatsen salomon .com godkänner inkluderingen av en hyperlänk till dess innehåll, under förutsättning att:

- uttryckligt skriftligt tillstånd ges från webbplatsens utgivare;
- djuplänkning används inte, det vill säga att sidor på webbplatsen salomon .com inte får vara inbäddade i sidorna på en annan webbplats, utan kan nås genom att öppna ett nytt fönster
- källan nämns, vilket leder direkt till innehållet i fråga via en hyperlänk.

All användning för kommersiella eller reklamändamål är förbjuden, förutom i enlighet med bestämmelserna häri.

Detta tillstånd gäller inte webbplatser som delar information av kontroversiell, pornografisk eller främlingsfientlig karaktär eller som i större utsträckning kan anses stötande för allmänheten.

Webbplatser utanför YSS-företaget som har en hyperlänk till denna webbplats faller inte under YSS:s kontroll, som därmed avsäger sig allt ansvar för deras innehåll.

Användaren är ensam ansvarig för användningen av den.

YSS förbehåller sig uttryckligen rätten att motsätta sig skapandet av hyperlänkar.

Information som samlas in av webbplatsen - Rätt att få tillgång till personuppgifter

All data som samlas in av webbplatsen, på något sätt, är för YSFs exklusiva användning.

I enlighet med artikel 34 i lag 78-17, den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978, har du rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och ta bort all information som berör dig.

För att utöva denna rätt, vänligen kontakta oss via e-post på: contact@yves-salomon.com
Eller per post till adressen:
3, Cité Paradis
75010 PARIS
FRANKRIKE

Blanketter

Information som samlas in på denna webbplats genom formulär är föremål för datorbehandling i syfte att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden. Mottagaren av dessa erbjudanden är: YSS

I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har du rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och ta bort all information som berör dig. Om du vill utöva denna rättighet och få ett meddelande med detaljerad information som berör dig, vänligen kontakta oss på ovanstående adress.

Information som samlats in

YSS kan be dig om personlig information, av vilka en del är obligatoriska och nödvändiga för att behandla dina beställningar, och en del är valfri.

Vi kan samla in följande information:
- Ditt namn;
- Dina kontaktuppgifter, inklusive din e-postadress;
- Din demografiska information, såsom ditt postnummer, dina preferenser och dina intresseområden;
- Annan användbar information om erbjudanden och/eller kundundersökningar.

För ytterligare information om de cookies vi samlar in, se rubriken "Lista över insamlade cookies".

Användning av insamlad information

Icke-obligatorisk information samlas in i syfte att förbättra din upplevelse, rikta in dina behov och ge dig en bättre service, särskilt av följande skäl:
- För våra journalföringsändamål;
- För att hjälpa till att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster;
- Så att vi då och då kan skicka e-postmeddelanden till dig om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som kan vara av intresse för dig, med hjälp av den e-postadress som du angett;
– Så att vi då och då kan använda din information för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller post. Vi kan också använda denna information för att skräddarsy vår webbplats efter dina personliga intresseområden.

Enligt artikel 27 i den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 är all information som är obligatorisk för YSS och dess leverantörer för att kunna behandla din beställning indikerad med en asterisk.

Överföring av dina data

Informationen du ger oss när du gör din beställning kan komma att delas med våra leverantörer för att behandla beställningen. Denna information behandlas som strikt konfidentiell av YSS och av dess leverantörer.

Säkerhet

Vi är engagerade i att säkerställa säkerheten för dina uppgifter. För att förhindra obehörig åtkomst eller delning av dina uppgifter har vi implementerat lämpliga fysiska, elektroniska och hanteringsprocedurer som kommer att säkerställa skyddet och säkerheten för all information vi samlar in online.

Säker betalning

Webbplatsen salomon använder en extern betalningslösning för dina finansiella transaktioner. Tack vare detta system görs din kredit- eller betalkortsbetalning direkt på en säker onlinebankserver. Ditt kredit- eller betalkortsnummer ska aldrig delas med YSS.

När du betalar för dina köp med ett kredit- eller betalkort krypteras uppgifterna du anger på beställningsformuläret under överföringen. Denna kryptering säkerställer att de är helt säkra.

Köp online

Villkoren för försäljning och hävning kopplade till köp av varor är tydligt angivna i de relevanta formulären. Du kan få en kopia av försäljningsvillkoren på ovanstående adress eller direkt på webbplatsen. Onlineköplösningar kräver att du kryssar i rutan "Jag accepterar försäljningsvillkoren" före varje köp.