Hoppa till innehållet

Onlineköp av produkter eller föremål på webbplatsen salomon (hädanefter "Webbplatsen") är föremål för förhandskännedom och godkännande av dessa villkor (hädanefter allmänna villkor).

Artikel 1. företagsidentitet

YVES SALOMON - SAS med ett aktiekapital på 1 080 000 Euro och vars huvudkontor finns på 3, cité Paradis – 75010 PARIS, RCS Paris 552 032 328 (hädanefter "YSS").

Artikel 2. Syfte

Dessa villkor täcker villkoren enligt vilka YSS hanterar distansförsäljning av sina artiklar på sin webbplats. De definierar parternas rättigheter och skyldigheter och gäller för all försäljning som görs till köpare (hädanefter "Kunder"), utan begränsningar eller reservationer, och har företräde framför alla andra köpvillkor och andra Kundvillkor som kan finnas. Det bör noteras att, när det gäller beställningar av varor online, kräver kundens avtal avseende dessa villkor inte en handskriven signatur. Dessa villkor kan ändras när som helst, sådana ändringar är bindande för parterna och gäller för alla transaktioner från det ögonblick de publiceras på webbplatsen. Alla internetanvändare kan komma åt villkoren från vilken sida som helst. Internetanvändaren inser därmed att de är medvetna om villkoren. Villkoren gäller utan begränsning eller reservation för alla föremål som är tillgängliga för försäljning på webbplatsen. Varje beställning på webbplatsen är föremål för föregående konsultation och godkännande utan förbehåll av kunden av dessa villkor och tillämpliga tariffer. Slutförande av en beställning enligt beställningsproceduren som anges på webbplatsen ska tolkas som ett oreserverat godkännande av dessa villkor. Godkännandet av dessa villkor förutsätter att internetanvändare har den nödvändiga rättsliga kapaciteten att använda internet, eller om detta inte är möjligt att de har auktorisation av en vårdnadshavare eller vårdnadshavare om det inte är lagligt kapabelt, eller från deras juridiska ombud om de är minderåriga. Internetanvändaren erkänner bevisvärdet av webbplatsutgivarens automatiska registreringssystem och, såvida de inte kan bevisa motsatsen, avsäger de sig rätten att bestrida dessa i händelse av en tvist.

Detta system, som kräver ett aktivt tillvägagångssätt från kundens sida, är helt kompatibelt med de krav som finns inom området för distansförsäljning och i synnerhet i artiklarna L. 111-1, L.112-1 och L. 221-1 och framåt av konsumentbalken.

Artikel 3. Förhandsinformation till Kunden

Försäljningen av artiklar på webbplatsen är exklusivt reserverad för detaljhandel och till privatkunder. Webbplatsen får under inga omständigheter användas av professionella säljare, varken som arbetar individuellt eller i grupp, och oavsett vilken form av försäljning som används för deras artiklar (internet, köpcentrum, mellanhand, fysiska butiker i synnerhet). Kunden inser och accepterar som ett resultat att artiklar endast kan köpas i kvantiteter som motsvarar en enskild konsuments genomsnittliga behov, och detta gäller antalet artiklar i en enda beställning såväl som antalet enskilda beställningar i jämförelse till den normala kvantiteten för en genomsnittskonsument som beställts för samma produkt. YSS förbehåller sig rätten att neka en beställning tydligt gjord av en professionell säljare eller en icke-konsument.

Alla kunder förklarar sig informerade om bristen på tillförlitlighet hos vissa nätverk, särskilt när det gäller säker överföring av data, bristande garanti för kontinuitet i webbplatsåtkomst, prestanda vad gäller volym och hastighet för dataöverföring och virusspridning. YSS informerar härmed varje kund om behovet av att utrusta sin dator eller sin handhållna eller mobila enhet med säkerhetsprogramvara och funktioner som förhindrar spridning av virus.

Avhjälpande av en felaktig eller felaktig vara (ersättning eller återbetalning) eller utövande av ångerrätt kan inte göras direkt i fysisk YSS-butik eller i butik som återför YSS-produkter. Kunder informeras härmed om att de måste rikta eventuella klagomål angående artiklar köpta online på webbplatsen till webbplatsen. På samma sätt kan en vara som köpts i någon YSS-butik inte hanteras av våra webbplatstjänster.

Artikel 4. Skapande av ett kundkonto

För att beställa några artiklar på vår webbplats måste en kund först skapa ett kundkonto.

Skapandet av ett kundkonto bör utföras av Kunden genom att fylla i formuläret med dennes personuppgifter. Deras konto är strikt personligt för dem och tillåter dem att logga in innan de gör varje beställning.

När kunden skapar ett kundkonto ska kunden ange all information som möjliggör identifiering, ta ensamt ansvar och agera av egen fri vilja, och ska tillhandahålla fullständig, korrekt och uppdaterad information, utan att anta identiteten hos en tredje part eller dölja eller ändra sin ålder.

När du skapar ett kundkonto måste kunden välja sitt användarnamn (e-post) och lösenord. Om det valda användarnamnet redan finns kommer systemet att bjuda in dem att välja ett annat. Användarnamn och lösenord är personliga och konfidentiella. Kunden är ensam ansvarig för dessa. Kunden ska hålla sitt lösenord hemligt och inte dela det av någon anledning och på något sätt. Om de misstänker att deras användarnamn eller lösenord används av en tredje part, bör Kunden omedelbart meddela YSS för att ändra sitt lösenord och/eller välja att stänga sitt kundkonto.

YSS förbehåller sig rätten att stänga alla kundkonton och att följaktligen vägra försäljning till en kund i följande fall:

 • Underlåtenhet att betala för en eller flera tidigare beställningar,
 • Otillbörlig, orättvis eller bedräglig användning av beställningstjänsten som erbjuds av webbplatsen,
 • Underlåtenhet att respektera någon av kundens skyldigheter som beskrivs i villkoren,
 • Användning av webbplatsen och/eller beställning för kommersiella ändamål.

I det här fallet kommer YSS att skicka ett e-postmeddelande till den berörda kunden med den adress som angetts av dem under skapandet av sitt kundkonto och informera dem om att deras användarnamn och lösenord har inaktiverats och deras konto stängt.

Artikel 5. Beställning och beskrivning av inköpsprocessen

Före beställningen ska kunden se till att de har informerat sig om de tekniska specifikationerna för artiklar på webbplatsen.

Artiklar säljs i mån av tillgång och tillräckligt med lager. Skulle artiklar vara otillgängliga i mer än 1 år efter beställningen, kan kunden avbryta sin beställning utan att betala några avgifter och kommer att återbetalas. Kunden kan acceptera att överväga en likvärdig ersättningsprodukt, som de kan acceptera mot det pris som betalats, eller vägra.

Kunden är ensam ansvarig för sitt val av de artiklar han vill beställa.

Kunden kan välja den eller de artiklar att beställa genom att lägga till dem i sin varukorg.

Kunden kan när som helst se en sammanfattning av de artiklar som de har valt genom att klicka på "Se min varukorg". Kunden kommer att ha möjlighet att ta bort ett eller flera föremål från sin korg.

 

Efter att ha sett sin varukorg kan kunden välja mellan alternativen "fortsätt handla" eller "bekräfta beställning" genom att klicka på "fortsätt med beställning".

För att slutföra sin beställning kan kunden välja mellan "redan en kund", i vilket fall de måste ange sitt användarnamn/lösenord för att fortsätta med sin beställning, eller om de inte har något konto måste de fylla i ett formulär för faktureringsändamål och för att fylla i för att sedan skapa ett konto. Kunden måste bekräfta sin leveransklänning, genom att bekräfta de uppgifter som anges i formuläret, eller genom att ange en annan adress.

Webbplatsen kommer att tillhandahålla en "beställningssammanfattning" och ett urval av betalningsmetoder.

När de har gjort sitt val kan kunden klicka på knappen "slutför beställning".

Ett meddelande kommer sedan att bekräfta beställningen, när betalningen har godkänts, med en beställningssammanfattning inklusive deras kundinformation, datum och betalningstyp.

Ett e-postmeddelande kommer också att skickas till kunden som bekräftar sin beställning, som de bör behålla för sina register. Om betalningen görs via banköverföring kommer e-postmeddelandet endast att visa RIB (fransk bankkontoidentifieringsinformation). Kunden kan också komma åt sin beställningsöversikt från sitt kundkonto. Fakturan som hänför sig till beställningen kan nås av Kunden på sitt konto.

Kunden ska hållas ansvarig för eventuella fel eller konsekvenser till följd av fel avseende produkter eller leveranser och omfraktkostnader, som därför ska stå för kunden.

När det gäller kontrollerna för att bekämpa bedrägerier, förbehåller sig YSS rätten att begära identitetsbevis från kunden för att bekräfta identiteten på personen som visas på den använda betalningsmetoden och, vid behov, kräva att de betalar sin beställning via bank överföring, något som Kunden ska acceptera i förväg. Denna verifieringsprocedur kan leda till att YSS begär att Kunden tillhandahåller bevis på adress (näträkning, interneträkning, fast telefonräkning etc.) från de senaste 3 månaderna. Underlåtenhet att tillhandahålla denna information och de handlingar som krävs som en del av dessa kontroller kommer att resultera i YSS uttryckliga rätt att annullera beställningen. YSS kan också begära en skriftlig bekräftelse av beställningen i enlighet med ett förfarande som förklaras via e-post.

Varje beställning innebär godkännande av priset och beskrivningen av föremål som är tillgängliga för försäljning.

I alla fall utgör onlinekommunikationen av kredit-/betalkortsnummer och bekräftelsen av en beställning och dess betalning ett bevis på att beställningen är fullständig i enlighet med bestämmelserna i lag nr 2000-230 av den 13 mars 2000 om anpassning av lagen om bevis för informationsteknik och relaterade till elektroniska signaturer, med alla belopp som uppkommit genom ordern förfaller till betalning.

Denna bekräftelse utgör en underskrift och ett uttryckligt godkännande av operationer som utförs på webbplatsen.

Vid långvarig inaktivitet på Sajten medan Kunden är inloggad, kan innehållet i Kundens varukorg före detta inte sparas. Kunden kommer att bli ombedd att börja om med sin beställning.

Alla nödvändiga försäljningssteg finns på webbplatsen salomon i enlighet med bestämmelserna i artikel 1369-1 i civillagen.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 1369-4 i civillagen kommer kunden att ha möjlighet att, innan han slutligen bekräftar sin beställning, kontrollera sin beställningsuppdelning och det totala priset och korrigera eventuella fel, innan de slutför den och accepterar. När Kunden har slutfört sin beställning kommer YSS att bekräfta att de har tagit emot beställningen omedelbart via e-post.

Försäljningen ska dock inte anses vara slutgiltig förrän kunden har fått en bekräftelse på sin YSS-beställning, med detaljerad information om leveransen av sina varor. Endast skickade varor ska debiteras.

Artikel 6. Pris på artiklar

Försäljningspriset för artiklar kommer att visas i euro, i GBP eller i USD, beroende på kundens önskemål, inklusive moms, exklusive leveransavgifter, som ska betalas av kunden och finns på webbplatsen salomon .com korrekt vid beställningstillfället och kan komma att ändras i framtiden. Leveransavgifter kommer i alla fall att visas för Kunden före varje betalning. Detta utesluter dock inte eventuella uppenbara fel avseende priser som visas på webbplatsen salomon . I ett sådant fall kommer YSS att skicka ett e-postmeddelande till kunden för att informera dem om felet som begåtts, och kommunicera det korrekta priset för produkten till dem. Om det korrekta priset är högre än det felaktiga priset som visas på webbplatsen salomon , kan Kunden välja att avbryta sin beställning. Om de inte vill avbryta kommer beställningen att skickas till ett e-postmeddelande som korrigerar felet och informerar kunden om det korrekta priset och begär deras uttryckliga samtycke att betala det priset. Omvänt, om det korrekta priset är lägre än det felaktiga priset som visas på webbplatsen salomon , kommer beställningen att förbli giltig men kommer att ändras för att visa det korrekta priset. Priser inklusive moms på artiklar inkluderar endast standardleveransavgifter och kuriravgifter inom Paris och i Hauts-de-Seine-området. Priser inklusive moms för varor inkluderar inte expressleveransavgifter, som kommer att faktureras separat i enlighet med de avgifter som anges på webbplatsen. Leveransavgifter anges i beställningsprocessen före kundens slutförande av beställningen för deras information och fullständiga överenskommelse. Priserna kommer att ange den mervärdesskatt (moms) som gäller på beställningsdagen, med tanke på att alla ändringar av momssatserna automatiskt påverkar priset på artiklarna. Försäljningspriset för artiklar kan ändras när som helst och ska gälla för alla beställningar som görs efter onlineprisuppdateringar. Varorna levereras DDP, det vill säga YSS ska betala alla transportkostnader och ta all risk tills varan levereras.

Utländsk valuta - Eurokonverteringsavgifter ska bäras av YSS.

Artikel 7. Betalning

Betalning av priset för den beställda produkten betalas i sin helhet på beställningsdagen och, i förekommande fall, den dag då produkten reserveras. Eventuell ofullständig betalning eller betalningsincident kan leda till annullering av beställningen eller reservationen, med kostnader som bärs av Kunden. Betalning av priset ska göras i euro, i GBP eller i USD, beroende på kundens önskemål. Kunden kan betala sin beställning med någon av de betalningsmetoder som anges på webbplatsen salomon : kredit-/betalkort (kontantkort, Mastercard, Visa, American Express), banköverföring eller PayPal. Vid betalning via banköverföring ska YSS meddela Kunden via e-post vilka YSS bankuppgifter till vilka överföringen ska göras. Eventuella banköverföringar gjorda av Kundens bank är Kundens ansvar. Banköverföringar från ett utländskt konto till YSS:s konto kan accepteras förutsatt att Kunden står för kostnaden för eventuella bankavgifter på båda sidor. Underlåtenhet att ta emot kundens betalning inom sju (7) dagar kommer att resultera i annullering av beställningen och återförsäljning av artiklar på webbplatsen. Vid bedräglig användning av sitt kredit-/betalkort uppmanas Kunden, så snart de får kännedom, att kontakta YSS kundtjänst via e-post på e-postadressen: contact@yves-salomon.com.

Artiklar förblir ysss enda egendom tills full betalning av priset, som erkänts och accepterats av kunden.

Artikel 8. Leverans och mottagande

Varor kan endast levereras i Europa, USA, Dubai och Hong Kong, till den adress som kunden angett vid beställningstillfället. Kunden måste ange ett telefonnummer där de kan kontaktas av leveransföretaget och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de kan ta emot leveransen. Kunden kan också begära att föremål levereras till en fysisk person som han eller hon har valt vars permanenta hemvist är på det franska fastlandet, till exempel vid en gåva.

Kunden kan välja bland ett antal tillgängliga leveransalternativ, av vilka några kommer att medföra extra kostnader.

Leveransavgifter betalas av YSS, förutom i de fall där Kunden väljer något av de specifika leveranssätt som erbjuds vid beställning, där leveranskostnaderna måste stå för dem; summan av dessa avgifter kommer att meddelas kunden innan deras slutförande av beställningen.

Budleveransalternativet är endast tillgängligt i Paris och Hauts-de-Seine.

Varorna kommer att levereras till den leveransadress som kunden angett vid beställningstillfället, senast det datum som anges vid beställningstillfället och beroende på leveransland.

YSS kommer att göra allt för att leverera beställningen inom 7 arbetsdagar efter beställningsdatumet och förbinder sig att säkerställa att leverans sker inom 30 arbetsdagar efter full betalning av motsvarande totala kostnad för beställningen.

Leveranstiderna anges indikativt och kan komma att ändras, särskilt i fall av force majeure, tillfällig otillgänglighet etc. ... Kunden ska inte hålla YSS ansvarig för eventuella underlåtenhet att följa dessa leveranstider. Om leveranstiden överstiger 30 dagar efter beställning kan köpet komma att hävas och Kunden återbetalas i sin helhet.

Beställda varor förutsätts skickade och mottagna i gott skick. Kunden måste framföra eventuella klagomål till leveransföretaget i händelse av förlust eller skada på sin beställning vid leveranstillfället eller inom högst 24 timmar efter det senare. Klagomål måste vara uttryckliga för att YSS ska kunna hävda sina rättigheter gentemot leveransföretaget. Om detta misslyckas är klagomålet ogiltigt. Eventuella klagomål måste också inom samma tidsram ställas till kundtjänst på salomon via e-post eller genom reklambrev med leveransbevis. Eventuella klagomål måste innehålla kundens kontaktuppgifter, referenser till det köpta projektet och skälen och motiveringen för klagomålet tillsammans med bilder. Ett klagomålsnummer kan utfärdas av YSS för att behandla reklamationen. Skulle en vara returneras utan reklamationsnummer och utan kopia av fakturan (som ska tillhandahållas) kan YSS inte garantera att reklamationen kommer att behandlas så snabbt som annars möjligt. Produkten ska returneras i originalskick och förpackning, oanvänd, med alla originaletiketter ej borttagna från klädesplagget, samt med alla tillbehör, som ska vara hela, utan tecken på användning och i perfekt skick. Dessa villkor kommer att avgöra anspråkets giltighet och säkerställa produktens integritet och bevis på giltigheten av orsaken till klagomålet. Underlåtenhet att respektera ovannämnda förfarande och villkor kommer att göra Kundens anspråk ogiltigt. Transport av returnerade föremål sker på kundens risk och kostnad.

Reklamation angående leveransfel i samband med beställningen, eller vid leverans av en produkt som är felaktig eller i dåligt skick, ska göras inom högst 48 timmar efter leverans. Utöver denna tidsram kan kunden inte längre göra anspråk på ett leveransfel eller söka gottgörelse för en levererad produkt som är felaktig eller i dåligt skick.

Artikel 9. Returer och återbetalningar

Skulle en leverans inte överensstämma med kundens beställning, eller om den har skadats under transporten, kan kunden returnera nämnda artikel till YSS i enlighet med proceduren nedan och tillgänglig på webbplatsen.

Alla artiklar som köps på webbplatsen kan bli föremål för återbetalning förutom de för vilka motsatsen föreskrivs (till exempel personliga artiklar).

Det erinras om att varor köpta på webbplatsen inte kan återbetalas i butik.

BYTE

Byte av köpta varor är endast möjliga för en annan storlek eller färg av samma modell, beroende på tillgängligt lager.

Kundens begäran om utbyte måste göras inom 14 dagar efter mottagandet av de beställda artiklarna, vilket framgår av poststämpeln. Om 14-dagarsperioden löper ut på en lördag, söndag, helgdag eller arbetsfri dag förlängs denna till nästa arbetsdag.

För att initiera retur-/byteprocessen måste kunderna komma åt avsnittet för retur/byten och antingen logga in på sitt konto eller ange sin e-postadress och ordernummer. Sedan måste kunderna välja önskade alternativ genom att fylla i ansökningsformuläret för retur/bytes online.

När den returnerade varan har tagits emot kommer YSS att fortsätta med leveransen av bytesvaran.

LÄMNA TILLBAKA

Kundens begäran om återbetalning måste göras inom 14 dagar efter mottagandet av de beställda artiklarna, vilket framgår av poststämpeln. Om 14-dagarsperioden löper ut på en lördag, söndag, helgdag eller arbetsfri dag förlängs denna till nästa arbetsdag.

Kunden ska returnera Produkten till YSS i originalskick (förpackning, etiketter bevarade, kopia av faktura, Produkten oanvänd och utan ändringar).

YSS ska helt återbetala Kunden för varor som returneras under förutsättning att de inte har slitits, använts eller skadats och att de åtföljs av sin faktura och att kläderna har sina originaletiketter.

YSS förbehåller sig rätten att vägra returnering av föremål som inte överensstämmer med ovannämnda villkor.

När returnerade varor har kontrollerats kommer YSS att återbetala kunden så snart som möjligt och senast trettio (30) kalenderdagar efter mottagandet av returpaketet, till det bankkonto eller det betalkonto som kunden använder för att betala för föremålen.

För att returnera redan mottagna artiklar kan kunden, som de vill:

  • Antingen: utnyttja en insamlingstjänst på en plats som de själva väljer. I detta fall bör kunden kontakta kundtjänst på +33 (0)1 76 31 11 66, inom fjorton (14) dagar, för att komma överens om en tidpunkt och ett datum för hämtning av varan/varorna av YSS. Återbetalning av belopp som betalats för returnerad vara ska ske inom fjorton (14) dagar efter det datum då kunden har meddelat YSS eller sin avsikt att returnera varan.
  • Eller: skicka varorna med posten med något av våra leveransföretag. I detta fall ska Kunden, inom 14 dagar efter mottagandet av de beställda Varorna, skicka den relevanta varan med hjälp av returetiketten som bifogas paketet med följande adress: SOURCE VIVE – Serviceklient YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule n° 13 - 92110 CLICHY - FRANKRIKE. Direkta returkostnader för varan står YSS för. Kunden måste behålla bevis på returen. Återbetalningen kommer att göras inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av YSS av varorna som returneras i perfekt skick.

Observera: YSS tar inget ansvar för produkter som returneras med en annan metod än via deras leveranstjänst och kan inte göra någon återbetalning om den returnerade produkten inte är i identiskt skick som den levererade.

Artikel 10. äganderättsförbehållsklausul

YSS behåller äganderätten till sålda föremål tills full och effektiv betalning av det förfallna kapitalbeloppet och oförutsedda utgifter. Fram till full betalning ska Kunden inte ge någon pant eller garanti på bibehållna produkter eller använda dem som en garanti, och de måste behandla Varan från YSS på individuell basis.

Dessa villkor påverkar inte överföringen till kunden, vid leverans av produkten enligt dessa villkor, av alla risker för förlust och skada på varorna som omfattas av äganderättsförbehållet, såväl som deras ansvar för eventuella skador som orsakats. Kunden ska därför teckna en försäkring för att täcka riskerna relaterade till Produkten från mottagandet av den senare.

Artikel 11. ångerrätt

 

Kunden har en period på 14 dagar på sig att returnera produkten/produkterna efter mottagandet av sin leverans utan att behöva motivera sitt beslut.

För att utöva denna rätt måste kunden fylla i ångerformuläret som kan begäras från vår kundtjänst: contact@yves-salomon.com eller
skriftligen meddela sitt beslut att dra sig ur genom ett uttalande utan oklarhet. Meddelandet om återkallelse ska riktas till företaget Yves Salomon SAS vars koordinater nämns i den första artikeln i försäljningsvillkoren och ska innehålla följande information:

Till Yves Salomon SAS uppmärksamhet - (adress) - mail:

Jag meddelar dig härmed om mitt beslut att dra mig ur försäljningen av produkten nedan:
Beställde (DD/MM/ÅÅ) och mottogs (DD/MM/ÅÅ) *
Efternamn och förnamn*:
Avsändarens e-postadress:
Avsändarens telefonnummer:
Fakturaadress* :
Leveransadress* :
Orsak till uttag:
Signatur*:
Datum* :

* obligatorisk information

Kunden ska returnera Produkten/Produkterna till Yves Salomon SAS utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter meddelandet om sitt beslut att ångra sig, om inte Yves Salomon SAS erbjuder sig att hämta varorna själv.

Produkten/produkterna som omfattas av detta återkallande måste returneras till följande adress:

Källa vive - kundtjänst ys
8-10, rue Gustave Eiffel
cellul n°13
92110 Clichy
(Frankrike)

med sin originalförpackning.

I enlighet med artikel L 221-23 i den franska konsumentlagen kommer returkostnaderna att debiteras kunden.

Produkten/produkterna måste returneras i nytt och oskadat skick, annars kommer den inte att accepteras för retur eller återbetalning.

När ångerrätten utnyttjas i tid åtar sig Yves Salomon SAS att ersätta Kunden för alla inbetalda belopp, inklusive leveranskostnader, senast inom 14 dagar från det datum då Yves Salomon SAS underrättades om Kundens beslut att ångerrätt.

Yves Salomon SAS är inte skyldig att ersätta merkostnader om Kunden har valt ett dyrare leveranssätt än det standardleveranssätt som erbjuds av Yves Salomon SAS.

Yves Salomon SAS kommer att göra denna återbetalning med samma betalningsmetod som den som användes av kunden för den initiala transaktionen såvida inte kunden uttryckligen samtycker till att använda en annan betalningsmetod.

Ångerrätten är utesluten i enlighet med artikel L221-28 i konsumentlagen för avtal om leverans av varor som är gjorda enligt kundens specifikationer eller tydligt personliga eller avtal om leverans av varor som sannolikt kommer att försämras eller löpa ut snabbt.

Artikel 12. Garantier

Varorna är garanterade mot alla dolda defekter, bristande överensstämmelse och kritiska brister enligt villkoren i artiklarna 1641 till 1648 i civillagen och L 217-3 och framåt i konsumentlagen, med undantag för alla andra garantier:

Laglig garanti för överensstämmelse:

Yves Salomon SAS ska leverera en Produkt i enlighet med beställningen och fri från defekter i överensstämmelse som existerade vid leveranstillfället, dvs. Produkten ska vara lämplig för det ändamål som konsumenten eftersträvar och Produkten motsvarar beskrivning, typ, kvantitet och kvalitet, särskilt när det gäller funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet eller någon annan egenskap som anges i avtalet.

Yves Salomon SAS ansvarar även för eventuell bristande överensstämmelse till följd av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när denna gjorts till sitt ansvar enligt kontraktet eller utfördes på hans ansvar, eller när den felaktiga installationen, utförd av konsumenten enligt avtalet, beror på brister eller fel i installationsanvisningarna som tillhandahålls av Yves Salomon SAS.

Denna garanti för överensstämmelse kommer endast att träda i kraft om kunden begär det inom en period av två år från leveransen av produkten/produkterna. Defekter av överensstämmelse som uppträder inom tjugofyra (24) månader efter leverans antas ha funnits vid leveranstillfället om inte annat bevisas.

Kunden ska ha valet mellan reparation och utbyte av den/de icke-konforma produkten/produkterna såvida inte ett av dessa val är omöjligt eller medför en uppenbart oproportionerlig kostnad för Yves Salomon SAS, i vilket fall Yves Salomon SAS kan välja den andra lösningen.

Dessutom, i händelse av en allvarlig brist på överensstämmelse, kan kunden få en total återbetalning av det betalda priset och returnera produkten/produkterna eller behålla produkten/produkterna och få en partiell återbetalning av priset.
Reparationen, ersättningen eller återbetalningen av artikeln/artiklarna kommer att vara kostnadsfria för kunden och förhindrar inte eventuell tilldelning av skadestånd.

Rättslig garanti för dolda defekter (artiklarna 1641 till 1648 i civillagen)

Yves Salomon SAS ska leverera en Produkt(er) fri från latenta defekter som gör den olämplig för ändamålet eller som försämrar användningen så att Kunden inte skulle ha köpt den eller till ett lägre pris om felet var känt.

Denna garanti gäller endast om kunden begär det inom två (2) år efter upptäckten av defekten och i alla fall inom fem (5) år från inköpsdatumet.

I händelse av latenta defekter har Kunden möjlighet att returnera produkten/produkterna och få en total återbetalning, eller behålla produkten/produkterna och få en delvis återbetalning.

Den lagliga garantin för överensstämmelse gäller oberoende av kommersiella garantier.

Garanti för äkthet

YSS garanterar äktheten av alla föremål som köps på sin webbplats.

Artikel 13. Ansvar

YSS förbehåller sig rätten att ändra all information som finns på webbplatsen när som helst och utan förvarning.

YSS förbinder sig att beskriva artiklar till salu på webbplatsen så noggrant som möjligt och att säkerställa att information tillgänglig på webbplatsen uppdateras så effektivt som möjligt.

Kunden inser och accepterar att priset på artiklar sannolikt kommer att variera mellan webbplatsen och i butik, och att denna skillnad i pris inte i något fall ska vara skäl för en total eller partiell återbetalning av artiklar som köpts antingen på webbplatsen eller i- Lagra.

Under inga omständigheter kan YSS hållas ansvarigt i fall där underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter beror antingen på oförutsedda eller oundvikliga åtgärder från en tredje part till kontakten, eller på ett fall av force majeure enligt fransk lag, eller på åtgärderna av konsumenten (artikel L. 121-20-3 i konsumentlagen).

YSS kan inte heller hållas ansvarigt för skador orsakade av ett specifikt nätverk under ett onlineköp, såsom förlust av personuppgifter, intrång, virus, tjänstavbrott eller andra oavsiktliga problem.

YSS ansvarar endast för eventuella direkta och förutsebara skador vid tidpunkten för användning av webbplatsen eller vid ingående av försäljningsavtalet med kunden, med undantag för eventuella indirekta skador.

Artikel 14. Force majeure

Tillämpligheten av dessa villkor ska avbrytas under alla fall av force majeure och bearbetnings- och leveranstider kommer att förlängas. YSS ska när det är möjligt sträva efter att sätta stopp för fallet med Force Majeure eller att hitta en lösning som gör det möjligt för YSS att uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser trots fallet av Force Majeure, utan något ansvar från dess sida i detta avseende.

Om fallet med Force Majeure fortsätter i över 30 dagar kan YSS avbryta beställningen utan att betala skadestånd och ränta eller någon form av ersättning.

Artikel 15. Immateriella rättigheter

YSS är den enda ägaren till alla immateriella rättigheter:

   • för artiklar tillgängliga på webbplatsen,
   • för de varumärken och namn som är associerade med dessa artiklar,
   • för själva webbplatsen och alla andra komponenter på webbplatsen,
   • för databaser, deras struktur och innehåll, sammansatta och hanterade av YSS i syfte att redigera webbplatsen,
   • för alla designelement på webbplatsen, oavsett om de är grafiska eller tekniska,
   • för namn, akronymer, logotyper, färger, konstverk eller andra symboler som kan användas, komponeras eller implementeras av YSS,
   • och i allmänna termer, för alla skrivna element och fotografier som finns på webbplatsen salomon .

Det är förbjudet att använda varumärken, bilder, mönster och modeller eller andra element för vilka YSS innehar immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter på dokument som finns på webbplatsen och för vart och ett av de element som skapats för webbplatsen är YSS exklusiva egendom, som inte utfärdar någon licens eller rättighet annat än den att konsultera webbplatsen. Återgivningen av någon sida eller innehåll på webbplatsen är föremål för ett skriftligt överenskommelse från YSS.

Kunden får inte kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, dekompilera eller bakåtkonstruera eller försöka erhålla källkoden på något annat sätt (förutom i fall som föreskrivs i lag), sälja, tillskriva, lägga ut underleverantörer eller på något sätt överföra någon rättighet kopplad till programvaran.

Dessutom modifiering av programvaran eller användning av modifierade versioner av programvara och särskilt (men inte begränsat till) i syfte att erhålla obehörig åtkomst till tjänsten och för att komma åt sidan på annat sätt än via gränssnittet som tillhandahålls av YSS för detta ändamål , Det är förbjudet att.

Varje kund med en personlig webbplats som vill, för personligt bruk, placera en länk på sin webbplats som omdirigerar till YSS-webbplatsen måste begära skriftligt förhandstillstånd från YSS.

Under alla omständigheter måste alla obehöriga länkar tas bort på begäran av YSS.

Artikel 16. Specialerbjudanden och nyhetsbrev

YSS kommer att skicka sina kunder specialerbjudanden via post, e-post, sms, telefon och via alla webbutrymmen som övervakas av YSS eller något av dess dotterbolag på sociala medier, med förbehåll för föregående godkännande.

Kunden kan när som helst välja bort dessa marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" som visas i alla e-postmeddelanden.

Artikel 17. Cookies

YSS förbehåller sig rätten att samla in data om Kunden, särskilt genom användning av cookies.

Cookies tillåter inte identifiering av kunden.

De är filer som spårar kundens aktivitet på webbplatsen.

Generellt sett registrerar de information som rör datorsurfning på YSS-webbplatsen (besökta sidor, datum och tid för besöket, etc.), information som kan läsas under dina efterföljande besök (YSS:s kundidentifieringssystem på webbplatsen) och överför data till YSS. Denna information lagras på Kundens dator i upp till en vecka.

Det erinras om att kunden kan vägra att acceptera användningen av "cookies" genom att konfigurera sin webbläsare enligt följande:

Alla konfigurationer som utförs av kunden kan ändra webbsurfandet, och åtkomstvillkoren till vissa webbplatstjänster kräver användning av cookies.

Webbplatsen använder IT-applikationer från tredje part, som gör det möjligt för kunden att dela webbplatsens innehåll med andra individer eller att dela sin åsikt med andra om webbplatsens innehåll. (Sociala nätverk som Facebook, Google, Twitter, etc.).

När en kund tittar på en webbplatssida som innehåller en "Dela" eller "Gilla"-knapp, upprättar deras webbläsare en direkt anslutning till servrar på det relevanta sociala nätverket.

Om de är anslutna till det sociala nätverket när de surfar, låter programknapparna dem länka de visade sidorna till deras konto.

Om de använder plug-ins, till exempel genom att klicka på "Gilla"-knappen eller genom att lämna en kommentar, kommer motsvarande information att skickas till det relevanta sociala nätverket och publiceras på deras konto.

Om kunden inte vill att sociala nätverk ska länka information som samlats in via webbplatsen med sitt konto, bör de logga ut från det sociala nätverket i fråga innan de besöker webbplatsen.

YSS ansvarar inte i något fall på något sätt för innehållet eller driften av något socialt nätverk, inklusive innehåll som kan vara länkat till webbplatsen.

Artikel 18. Skydd av personuppgifter

YSS kommer att vidta alla möjliga steg för att skydda konfidentialitet och säkerhet för personuppgifter som delas på sin webbplats. För detta ändamål använder webbplatsen en säker betalningsmetod av SSL-typ (Secure Socket Layer).

YSS samlar in personlig information från sina kunder i enlighet med bestämmelserna i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 med titeln «Informatique et liberté́» (“Dataskydd och friheter”).

Behandling av personuppgifter samlar in information om kunder när de registrerar sig på webbplatsen eller skapar ett kundkonto online eller i butik.

Denna datainsamling är föremål för en förklaring till Commission National de l'Informatique et des Libertés (CNIL - National Commission for Data Protection and Liberties).

Personuppgiftsstadgan som tillämpas av YSS finns tillgänglig på webbplatsen.

Artikel 19. Bostad

Parternas bostäder anses vara den adress som framgår av beställningsformuläret för kunden och adressen på webbplatsen för YSS.

Artikel 20. Tillämplig lag och jurisdiktion

Endast fransk lag gäller för affärer mellan YSS och Kunden.

I händelse av tvist mellan företaget Yves Salomon SAS och en kund-konsument i samband med genomförandet eller tolkningen av dessa Allmänna Villkor, har kunden möjlighet att före rättsliga åtgärder söka en uppgörelse i godo och att vända sig till en medlingscenter:

CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE PARIS

39 Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

E-post: consommation@cmap.fr


Begäran kan endast prövas av medlaren om Kunden först har försökt lösa tvisten med kundtjänsten hos företaget Yves Salomon SAS vars kontaktuppgifter finns på företagets hemsida.

Begäran om medling ska innehålla kundens namn och efternamn, dennes e-postadress, hans telefonnummer, kontaktuppgifter till Yves Salomon SAS, en kort redogörelse för fakta och bevis på tidigare kontakt med Yves Salomon SAS.

Europeiska kommissionen förser även konsumenter med en plattform för online-tvistlösning inom ramen för ett avtal mellan en konsument och en professionell inom EU. Plattformen är tillgänglig på följande adress: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Medling är inte en förutsättning för rättsliga åtgärder. Det står därför kunden fritt att acceptera eller vägra medling samt att acceptera eller avslå det avtal som medlaren föreslagit.
I händelse av misslyckande med medlingsförfarandet kommer varje tvist, som hänför sig till genomförandet eller tolkningen av dessa Allmänna försäljningsvillkor, att väckas vid den domstol som är juridiskt behörig enligt reglerna för fransk förfarande.

Artikel 21. Ogiltighet

Om någon av bestämmelserna i detta kontrakt visar sig vara ogiltigt vad gäller en gällande rättsregel eller ett rättsligt beslut som har blivit slutgiltigt och verkställbart, ska det därför anses oskrivet, utan att emellertid ogiltigförklara dessa villkor eller ändra giltigheten av de andra bestämmelserna. .

Artikel 22. Icke-avstående

Det faktum att någon av parterna har valt att inte åberopa en eller flera av klausulerna i dessa villkor, antingen tillfälligt eller permanent, ska inte ta bort deras rätt att åberopa någon av de återstående villkoren.